Σε κάθε εκθεσιακό περίπτερο οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με εκπροσώπους του προορισμού και να κλείσουν B2B συναντήσεις. Στόχος της Mact Media Group είναι το Πανόραμα Νησιωτικών Προορισμών να αποτελέσει το όχημα για πολλές και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες.