Συνέδρια

Το Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο της Mact Media Group παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής όχι ενός, αλλά πολλών συνεδριών ταυτόχρονα. Στο Πανόραμα Νησιωτικών Προορισμών θα φιλοξενηθούν συνέδρια για τη νησιωτικότητα, τη Νησιωτική Πολιτική σε Ελλάδα και ΕΕ, καθώς και για την τουριστική προβολή των νησιών και τον ρόλο των DMO. Θα πάρουν μέρος σημαντικοί ομιλητές, ενώ όσοι παρακολουθούν θα έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης και υποβολής ερωτημάτων, όπως ακριβώς θα συνέβαινε και σε ένα συνέδριο με φυσική παρουσία.