Οι επισκέπτες της εικονικής έκθεσης κλικάροντας πάνω στο εκθεσιακό κέντρο επισκέπτονται τα εικονικά περίπτερα. Τα εικονικά περίπτερα εμφανίζονται ακριβώς όπως τα περίπτερα των φυσικών εκθέσεων, αντανακλούν μια ακριβή εικόνα ενός παραδοσιακού περίπτερου με γραφείο και καρέκλες, με την επωνυμία εταιρείας, με διακόσμηση χώρου όπως και στις φυσικές εκθέσεις. Ο επισκέπτης μπορεί να ζητήσει άμεση επικοινωνία με ένα ή πολλούς εκθέτες μέσω άμεσων μηνυμάτωνηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μια φωνητική κλήση ή ακόμη μέσα από το chat room. Μέσα στα εικονικά περίπτερα υπάρχουν επίσης εικονίδια, με τα οποία μπορεί ο επισκέπτης να κατεβάσει παρουσιάσεις ή προϊοντικούς καταλόγους μαζί με διαφημιστικά έντυπα.